Guidechem | China Chemical Manufacturers,suppliers,B2B Marketplace
Products
  • Products
  • Buy offers
  • Encyclopedia
  • Suppliers
Home>Products >

The chemicals index begins with the keys list by x

Chemicals: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Name CAS No. Molecular Weight Molecular Formula
  Xanthan gum 11138-66-2 182.2179 C13H10O
  Xylitol 87-99-0 152.14578 C5H12O5
  Xylose 58-86-6 150.1299 C5H10O5
  xylometazoline hcl 1218-35-5 280.84 C16H25CLN2
  xylazine free base 7361-61-7 220.33384 C12H16N2S
  Xanthone 90-47-1 196.205 C13H8O2
  Xylenesulfonic acid, sodium salt 1300-72-7 208.207 C8H9NAO3S
  Xanthinol nicotinate 437-74-1 434.453 C19H26N6O6
  Xylan 9014-63-5 387.177022 C9H15N3O10P2
  Xanthene, hydroxy- 90-46-0 198.221 C13H10O2
  Xanthahumol 6754-58-1 354.39638 C21H22O5
  Xanthene-9-carboxylic acid 82-07-5 226.2274 C14H10O3
  Xylidine Ponceau 2R 3761-53-3 480.417 C18H14N2NA2O7S2
  Xanthosine 146-80-5 284.22548 C10H12N4O6
  Xanthylium,3,6-bis(dimethylamino)-, chloride (1:1) 92-32-0 302.79856 C17H19CLN2O
  Xylanase, endo-1,4-b- 9025-57-4
  XTT sodium salt 111072-31-2 673.516 C22H16N7NAO13S2
  XAXGEECGULRZGN-UHFFFAOYSA-N 1335210-23-5 315.278 C13H17NO8
  Xipamide 14293-44-8 354.805 C15H15CLN2O4S
  xanthene 92-83-1 182.2179 C13H10O
  Xanthylium,9-(2,5-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(dimethylamino)-, inner salt 91809-67-5 430.46 C25H22N2O5
  Xanthylium,9-[2-carboxy-5-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]phenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-,inner salt 150810-69-8 527.53 C29H25N3O7
  Xylenol 1300-71-6 122.1644 C8H10O
  Xenon 7440-63-3 131.293 XE
  Xanthylium,9-[2-carboxy-4-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]phenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-,inner salt 150810-68-7 527.533 C29H25N3O7
  Xylose 25990-60-7 150.1299 C5H10O5
  Xanthylium,3,6-diamino-9-(2-carboxyphenyl)-, chloride (1:1) 13558-31-1 366.7977 C20H15CLN2O3
  Xanthylium, 9-[2,4(or2,5)-dicarboxyphenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-, inner salt 98181-63-6 933.83 C25H22N2O5
  xenon difluoride 13709-36-9 169.29 F2XE
  Xylanase 37278-89-0 0
  Xylitol 16277-71-7 152.15 C5H12O5
  Xanthylium,3,6-bis(diethylamino)-, chloride (1:1) 2150-48-3 358.91 C21H27CLN2O
  XYLENE CYANOL FF 4463-44-9 532.626 C25H28N2O7S2
  XL019 945755-56-6 444.52882 C25H28N6O2
  XL-765,SAR245409 1123889-87-1 599.662 C31H29N5O6S
  XMD17 109 1435488-37-1 638.817 C36H46N8O3
  Xanthylium,3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, chloride (1:1) 39393-39-0 407.9788 C25H30CLN3
  Xanthylium,9-[2-carboxy-4(or5)-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]phenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-,inner salt 246256-50-8 527.53 C29H25N3O7
  XANTHOHUMOL 569-83-5 354.4 C21H22O5
  XL-647 781613-23-8 491.3853032 C24H25CL2FN4O2
  XL888 1149705-71-4 503.63578 C29H37N5O3
  Xanthylium,9-[2-carboxy-4-[[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-,inner salt 209112-21-0 555.59 C31H29N3O7
  xylometazoline 526-36-3 244.382 C16H24N2
  XANTHOPTERIN 119-44-8 179.1362 C6H5N5O2
  XL-388 1251156-08-7 455.504 C23H22FN3O4S
  Xanthylium,9-(2-carboxy-5-isothiocyanatophenyl)-3,6-bis(dimethylamino)-, inner salt 80724-20-5 443.521 C25H21N3O3S
  XANTHAN GUM 98112-77-7 182.2179 C13H10O
  Xanthylium, 3,6-bis(dimethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, perchlorate (1:1) 115532-50-8 500.93 C25H25N2O3.CLO4
  Xanthiside 866366-86-1 401.43142 C17H23NO8S
  Xylanase, endo-1,3-b- 9025-55-2
  xantphos pd g2 1375325-77-1 868.306 C52H45NOP2PD-2
  XYBGJUIUCFENGS-IFUGWHCZSA-N 866607-35-4 612.665 C32H33FO9S
  XU 71787.02 135507-71-0 370.45 C24H22N2O2
  XEN445 1515856-92-4 366.34 C18H17F3N2O3
  Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatesilicate 80083-40-5 1799.53946 C28H31N2O3?X
  Xanthoxyletin 84-99-1 258.273 C15H14O4
  Xanthine sodium salt 1196-43-6 174.095 C5H3N4NAO2
  Xanthylium,9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, aluminum salt chloride (3:1:3) 12227-77-9 1460.988738 C84H90ALCL3N6O9
  Xanthylium, 9-(2-carboxy-4-isothiocyanatophenyl)-3,6-bis(dimethylamino)-, inner salt 80724-19-2 443.521 C25H21N3O3S
  XL 228 898280-07-4 437.54124 C22H31N9O
  Xanthinin 153483-31-9 306.35358 C17H22O5
  Xanthylium,3,6-bis(methylamino)-, chloride (1:1) 2465-29-4 239.298 C15H15N2O+
  Xanthosine, dihydrate (8CI,9CI) 5968-90-1 320.258 C10H16N4O8
  Xanthopterin monohydrate 5979-01-1 197.154 C6H7N5O3
  Xanthylium,3-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-6-[(2,6-dimethylsulfophenyl)amino]-9-(2-sulfophenyl)-,inner salt, sodium salt (1:1) 12220-28-9 676.73373 C35H30N2O7S2.NA
  X-376 1365267-27-1 547.4088032 C25H25CL2FN6O3
  Xanthylium,9-[2-(butoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(diethylamino)-, chloride (1:1) 3571-37-7 535.13 C32H39N2O3.CL
  XRP44X 729605-21-4 380.9 C21H21CLN4O
  X-3165 922719-77-5 295.151 C14H12BRFO
  XIVVMPWSYHAGFP-UHFFFAOYSA-N 149978-42-7 165.119 C5H6F3N3
  xanthone-2-carboxylic acid 40274-67-7 240.214 C14H8O4
  XCAZVILXVGXDMJ-UHFFFAOYSA-N 54231-44-6 198.65g/mol C9H11CLN2O
  Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, perchlorate (1:1) 62669-66-3 514.959 C26H27CLN2O7
  XJTPQWBMYWHCOC-UHFFFAOYSA-N 885950-92-5 321.596 C12H7CL3O2S
  XLBCMNCPMMPNHH-UHFFFAOYSA-N 1142943-96-1 281.113 C10H9BRN4O
  XVEFUQSJWHPIAS-PDMJLPKPSA-N 1201799-05-4 581.626 C29H35N5O8
  Xanthylium,9-[4-[bis(carboxymethyl)amino]-3-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]phenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-,chloride (1:1) 132523-91-2 791.251 C40H43CLN4O11
  XQKOUEBIJOSTKI-UHFFFAOYSA-N 1338226-20-2 219.244 C11H13N3O2
  Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-[(octadecyloxy)carbonyl]phenyl]-, perchlorate (1:1) 142179-00-8 795.49 C46H67N2O3.CLO4
  xenysalate 3572-52-9 313.395 C19H23NO3
  Xanthylium,9-(2,4-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, chloride, sodium salt (1:1:2) 37299-86-8 566.99 C29H29CLN2NA2O5
  XDQLPJWKJFFSFI-UHFFFAOYSA-N 410545-38-9 150.196 C4H10N2O2S
  XC 386 5203-98-5 164.16132 C8H8N2O2
  Xanthen-9-ol 55190-46-0 198.2208 C13H10O2
  XFKLXGABLWFCLC-UHFFFAOYSA-N 628311-20-6 193.246 C11H15NO2
  XL-647 651031-01-5 C24H19CL2FN4O2
  Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatesilicate 75627-12-2 430.548 C27H30N2O3
  X-RITC 82344-98-7 547.673 C33H29N3O3S
  XOHOCMBXDFQWDF-UHFFFAOYSA-N 886499-59-8 224.563 C8H4CLF3O2
  Xylosidase, exo-1,4-b- 9025-53-0 100,000
  XYLOTAXOL B, 7-(P) 90352-19-5 964.01524 C50H61NO18
  XQOBFRSIHBMNMC-PLGQPLIWSA-N 923604-58-4 646.803 C35H42N4O6S
  Xanthylium, 9-[4(or5)-amino-2-carboxyphenyl]-3,6-bis(diethylamino)-, inner salt 100992-88-9 494.032 C28H32CLN3O3
  Xanthosine5'-(tetrahydrogen triphosphate), trisodium salt (9CI) 105931-36-0 568.128 C10H13N4NA2O15P3
  XYZGAMBQUKTSIJ-UHFFFAOYSA-N 1199616-66-4 257.292 C18H11NO
  XVVAOPFGJSBHMS-UHFFFAOYSA-N 124371-59-1 294.485 C8H5BRCLNO4
  Xanthosine,2',3'-dideoxy- (9CI) 132194-28-6 252.23 C10H12N4O4
  XGYWMIOYSRBPAT-UHFFFAOYSA-N 132688-31-4 199.253 C13H13NO
  XMD16-5 1345098-78-3 416.47566 C23H24N6O2
  XENON TETRAFLUORIDE 13709-61-0 207.287 F4XE
1 2 3 4 Next End
[1-10]
秒速赛车玩法规则奖金 混合单关和混合过关 秒速赛车技巧规吗_Welcome 网上的og平台 022三个半单双中特 幸运农场幸运走势图 期期准《单双中特》资料 甘肃11选5分步走势图 贵州快3开奖新闻 广西11选5活动 吉林快3开奖结果查 河内五分彩222期开奖号码 2020年台湾码开奖网站 澳洲幸运5定位走势 澳门棋牌游戏平台 丰尚彩票官方网站-点击登陆 吉林快三333最大遗漏